Δευτεροβάθμια προσφορά προγράμματος προμήθειας συμβάσεων διαχείρισης της ενέργειας φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων

May 1, 2015
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Δευτεροβάθμια προσφορά προγράμματος προμήθειας συμβάσεων διαχείρισης της ενέργειας φωτεινών σηματοδοτών οδηγήσεων

Το πρόγραμμα συμβάσεων διαχείρισης της ενέργειας της ζώνης οικονομικής ανάπτυξης Pinghu έχει συνολικά περίπου 5.000 λαμπτήρες οδών. Δοκιμασμένο από μια επιτακτική οργάνωση τρίτων, καθορίζεται ότι η αποδοτικότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι άνω των 80% (η ζωή του σχεδίου είναι 80.000 ώρες)